Материали 1-10 от 6

Роля на медицинската сестра при защитата на правата на пациента 6 стр.

Роля на медицинската сестра при защитата на правата на пациента

Медицинската сестра трябва да полага качествени медицински грижи за пациента и да работи с хуманно отношение към него. Да зачита законните му права и човешкото му достойнство. Пациентите с хронични заболявания изискват специални...
ivan40
1