Материали 1-10 от 62

Магьосницата от Аендор от quotФолклорът в Стария заветquot на Джордж Фрейзър 4 стр.

Магьосницата от Аендор от "Фолклорът в Стария завет" на Джордж Фрейзър

Във глава IV от своята книга – "Фолклорът в Стария завет" Джордж Фрейзър разглежда разпространението на практиката да се викат духовете на мъртвите сред народите по света...
rusev02
0
Сигурност и духовност 3 стр.

Сигурност и духовност

Сигурността е всеобща същност и съществуване на материалния и духовния свят, във всички форми на проявление. Тя може да се включи в системата от най-важните философски категории като движение, пространство, време, енергия, информация и е всеобщо...
messi
0
Празнично-календарна система на Балканите 8 стр.

Празнично-календарна система на Балканите

Проблемите, свързани с взаимодействието и адаптацията между езичеството и християнството в сферата на традиционната култура и в частност на митологията и календарно-празничната система, са предизвикали винаги силен изследователски интерес в етнологията...
messi
0
Българската култура в традиционната и модерна епоха 52 стр.

Българската култура в традиционната и модерна епоха

Народопсихологията - наука за психическите явления и процеси, характерни за обособените исторически, политически, културно, териториално, езиково и религиозно, самоосъзнати и самоопределящи се народи или нации
alissandra
0