Материали 1-10 от 2

Бюджет на неопределеност при пробонабиране 31 стр.

Бюджет на неопределеност при пробонабиране

Пробовземането е процес на селектиране на порция от материал по начин, който да позволява тази порция да бъде представителна или да дава информация за по-голямо количество от материала. ISO/IEC 17025: Това е процедурата съгласно, която част...
nerven
3