Материали 1-10 от 1

Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност 81 стр.

Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност

Глобална световна криза пряко се отразява на българската икономика, в това число и на частната индустрия за сигурност. Смекчаването на нейните последици изисква предприемането на антикризисни мерки...
loli
0