Материали 1-10 от 77

Контрол върху труда и работната заплата 14 стр.

Контрол върху труда и работната заплата

Целта на контрола е да се открият нарушенията на кодекса на труда, свързани с използваните трудови ресурси и другите нормативни актове и външни решение на ОС и УС, взети във връзка със заплащането на труда...
nerven
0
Стопански кризи и цикли 9 стр.

Стопански кризи и цикли

Стопански цикли и кризи. Икономическото развитие на протича плавно и безпрепятствено. В повечето случай то се осъществява неравномерно. Под влияние на динамично действащи фактори макроикономическото равновесие се нарушава...
daniche90
0
Мониторинг 10 стр.

Мониторинг

Финансовите посредници са агенти, или групи от агенти, които са упълномощени да инвестират във финансови активи. По-специално, те емитират ценни книжа в поръчка за закупуване на други ценни книжа. Първата стъпка в разбирането на посредничеството е да...
ndoe
0