Материали 1-10 от 50

Влияние на идеите и възгледите на Уилям Пети върху развитието на икономическата теория 11 стр.

Влияние на идеите и възгледите на Уилям Пети върху развитието на икономическата теория

През XVII в. и особено през втората му половина в икономическото развитие на Англия настъпват дълбоки проблеми. Те се свеждат към следното: процесът на първоначално натрупване на капитала вече е завършил. В резултат на това в една част от обществото...
dannyboy
0
Фирмената сигурност като елемент на мениджмънта 6 стр.

Фирмената сигурност като елемент на мениджмънта

В голяма част от българските фирми, които решават да вземат мерки за сигурността си, "фирмената сигурност" приключва с електронните системи за сигурност, живата охрана или договорът с фирма за охрана с технически средства...
ndoe
0
Различие в заплащането по пол по икономически сектори 10 стр.

Различие в заплащането по пол по икономически сектори

В курсовия си проект разглеждам разликата в заплащането по пол по икономически сектори за периода 2007-2014 година, акцентирайки върху секторите с най-крайна промяна. Най-видна разлика в заплащането се забелязва в секторите – „Хуманно здравеопазване и со
iv3tuu
0
Международни финансови институции 9 стр.

Международни финансови институции

Международният валутен фонд (МВФ) е световна организация, чиято основна роля е да следи финансовата и платежната стабилност на държавите, които са нейни членове, както и да работи с развиващите се държави и да им помага да постигнат добри макроикономическ
v_uzunova93
0
Продуктова политика на ЕТ Добрин Николов 12 стр.

Продуктова политика на ЕТ" Добрин Николов"

Един от най-важните фактори за провеждане на успешен бизнес е разбирането на факта, че хората не купуват самия продукт. Това, което се купува са облагите и ползата, представена от продукта....
nezabravima
1