Материали 1-10 от 2

Франчайзинг 6 стр.

Франчайзинг

Франчайзингът е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажба на стоки и услуги на базата на договор, или казано по друг начин - дистрибутиране на продукти или услуги...
ivan40
1