Материали 1-10 от 18

Мениджмънт на бизнес процесите в организацията по примера на фирма quotСтемоquot ООД 82 стр.

Мениджмънт на бизнес процесите в организацията (по примера на фирма "Стемо" ООД)

Обект на изследване в разработката е компания "Стемо" ООД. Предмет на изследване са политиките, подходите и практиките на в бизнес организациите при управлението на бизнес процесите...
gecata_maina
0
Особености при подбор и мотивация на кадри в малки и средни предприятия в България 108 стр.

Особености при подбор и мотивация на кадри в малки и средни предприятия в България

Хората работещи за дадена организация имат важно значение за постигане на нейните цели затова те трябва да бъдат в състояние да изпълнят поставените им задачи. Именно това определя значимостта на процедурата по подбор на персонал...
lubega
0
Предприятието и фирмата 14 стр.

Предприятието и фирмата

Предприятието и фирмата. План–тезис: Същност, принципи и различия. Видове предприятия. Мотиви за създаване и придобиване на предприятие. Предприятието и неговата среда. Избор на местоположение и размер на предприятието...
cblock
0
Пищови по икономика на предприятието 4 стр.

Пищови по икономика на предприятието

Иконимиката на предприятието като икономическа дисциплина. Предприятието е форма на социална организация, която с течение на времето е станала обект на изучаване от икономическата наука, в резултат на което...
dannyboy
2
Насоки за усъвършенстване на производствената структура 2 стр.

Насоки за усъвършенстване на производствената структура

Всяко предприятие се състои от различни по предназначение, вид, брой и начин на изграждане звена (структурни единици). В тях се осъществяват отделни части от протичащия в него процес...
nerven
1
Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения 12 стр.

Възникване и развтитие на съвременните индустриални отношения

Индустриалните отношения най-често се дефинират като взаимоотношения между правителството и организациите на работодателите, от една страна, и организациите на заетите работници и служители, от друга, по повод условията на труд, заплащането и...
ivan40
1