Материали 1-10 от 442

Есе на тема quotЗа българската организационно-културна спецификаquot при профПаунов 4 стр.

Есе на тема "За българската организационно-културна специфика" при проф.Паунов

На национално равнище (макроравнище) ценностите, свързани с труда, са представени най-добре от Хофстеде, който е един от най-видните изследователи на различията в националните култури...
nerven
1
Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г 16 стр.

Изучаване на средната месечна работна заплата на заетите в обществения сектор за периода 2009-2011г.

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
ivan40
0
Състояние на пазара на труда в условията на криза 11 стр.

Състояние на пазара на труда в условията на криза

Строителството, текстилната и преработвателната промишленост са най-силно засегнати от икономическата и финансовата криза, но негативните последици ще бъдат ограничени с началото на благоприятния период на силно изразената в България сезонна заетост...
dannyboy
0
Казус по икономика на труда 8 стр.

Казус по икономика на труда

Условието на конкретен казус. Американската фирма “Идеал стандарт” град Севлиево, собственост на Американски консорциум “Американ стандарт” изгражда в града собствени четири производствени бази за производство вна санитарна керамик
ndoe
0