Материали 1-10 от 1

Управление на човешки ресурси 5 стр.

Управление на човешки ресурси

Определение за УЧР – това е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели...
mOn
0