Материали 1-10 от 3

Теория за стойността на Карл Маркс 11 стр.

Теория за стойността на Карл Маркс

Проблемът за стойността на стоките е разгледан и от представителите на класическата школа. Основата на трудовата теория за стойността е положена от Уилям Пети при прехода от меркантилизъм към класицизъм.
mOn
0
Доставчици на удостоверителни услуги 10 стр.

Доставчици на удостоверителни услуги

От 8 октомври 2001 г. законът за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) официално влезе в сила. Той бе създаден не само поради необходимостта от синхронизиране на нормативната ни база с тази на ЕС...
lubega
0