Материали 41-50 от 61

Същност на инвестиционните фондове 7 стр.

Същност на инвестиционните фондове

Инвестиционните компании са акционерни дружества, чиито предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, и които действат на принципа на разпределение на риска...
daniche90
0
Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти 6 стр.

Увеличава се интересът към инвестиции в зелени имоти

Инвеститорите в имоти в Европа не разполагат с точни данни за екологичната устойчивост на сградите, разкриват резултатите от изследване на Union Investment, цитирано от онлайн изданието Property Magazine....
daniche90
0
Преки чуждестранни инвестиции 14 стр.

Преки чуждестранни инвестиции

Чуждестранните инвестиции в строителството са двигател на българската икономика, те осигуряват както заетост при високите нива на безработица в момента, така и финансиране на големия бюджетен дефицит и стимулиране на икономическото развитие...
the_magicer
1
Придобиване на недвижим имот 31 стр.

Придобиване на недвижим имот

В законодателството липсва дефиниция за термина "вещ". Съдебната практика също не е създала дефиниция за този термин. Това е оставено на правната теория. Оформени са две становища....
emoto_92
0
Казус по инвестиционен мениджмънт 11 стр.

Казус по инвестиционен мениджмънт

Разработен е инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на единичен продукт. Инвеститорът се е спрял на два варианта за изпълнение на проекта, които се различават по избрания основен технологичен процес...
nezabravima
17