Материали 1-10 от 2

Анализ на работната сила 15 стр.

Анализ на работната сила

Анализът има следните задачи:да се изчислят показателите, свързани с работната сила,да се направи съответният анализ;да се оцени съотношението между планирани и изпълнени в действителност задачи; да се оценят факторите, влияещи върху ресурса...
cblock
0
Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа 4 стр.

Опитно определяне работната характеристика на зъбна помпа

Зъбните помпи са хидравлични машини с равнинна кинематика. Те са едни от най-разпространените машини в нашето машиностроене, заради тяхната прос-та конструкция ,малки основни размери и надеждна работа ....
gecata_maina
0