Материали 1-10 от 1541

Мрежово ниво - реферат по компютърни мрежи 28 стр.

Мрежово ниво - реферат по компютърни мрежи

Съдържание: 1. Функции на мрежовото ниво. 2. Адресиране. 3. Функция маршрутизиране (маршрутизация). 4. Типове мрежови съединения. 5. Методи за маршрутизация. 6. Безкаталожни методи. 7. Каталожни методи. 8. Мрежови протоколи. 9. Протокол X. 10.
Bloodbite
0
База данни 56 стр.

База данни

1. Необходимост от бази от данни 2. Определение и характеристика 3. Организация на данните в базата от данни 4. Логическа структура 5. Физическа структура 6. Администриране на базата от данни 7. Архитектура на базата от данни
0