Материали 11-20 от 77

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас 69 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за седми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село...
daniche90
0
Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас 49 стр.

Възможности за използване на информационните технологии за изучаване на елементите от комбинаториката в обучението по математика за 7-ми клас

Безспорен е фактът, че новите информационни и комуникационни технологии вече навлязоха във всички сфери на обществения живот. Благодарение на Интернет светът се превърна в глобално село....
dannyboy
0
Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община 8 стр.

Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община

В повечето страни на Европейския съюз и извън него компютъра е част от живота на хората. И в България е така, но не чак толкова поради причината, че процеса на внедряване на компютърна технология е много бавен...
gecata_maina
0
Възможна ли е пропагандата днес 5 стр.

Възможна ли е пропагандата днес?

В наши дни свързваме пропагандата с действия, свързани с притежаването на информация и власт, чрез които се правят усилия за въздействие на мнението и настроението на обществото във връзка с определена кауза или позиция...
cblock
0
Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес свързан с информационните технологии 46 стр.

Социалните мрежи и етични норми в международния бизнес, свързан с информационните технологии

В края на 20-ти век се наблюдава един бум в развитието на модерните, ориентирани към потребителя мрежи и съответните ресурси за поддържането и изграждането им...
nerven
0
Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване 45 стр.

Информационни технологии в социалната политика и пенсионното осигуряване

Темата за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е една от нашумелите теми в страната. Тя еднакво вълнува както хората в напреднала, вече предпенсионна възраст, така и младите, които един ден също ще достигнат границата за...
gecata_maina
0
Пренос на глас по Интернет 60 стр.

Пренос на глас по Интернет

Едно от най-силните оръжия в съвременния бизнес е информацията. Комуникациите са сферата от бизнеса, който до голяма степен се грижи за доставянето на информация. В последното столетие обществото преживява бум на комуникациите...
the_magicer
0
Информационни системи в логистиката 44 стр.

Информационни системи в логистиката

Технологии за компютърна обработка – операционни системи и мрежи; Организиране на информацията – ще се прилагат електронни таблици и бази от данни за решаване на логистични проблеми...
daniche90
0
Мерки за защита на документи Практически анализ за изграждане на информационна система в агенция по кадастъра 13 стр.

Мерки за защита на документи. Практически анализ за изграждане на информационна система в агенция по кадастъра

На базата на практически примери от практиката на Агенцията по кадастъра да се начертаят част от основните проблеми при документалното отчитане и на тази база да се определи насоката на възможността в Агенцията по кадастъра да се изгради информационна...
messi
0
Развитие на информационното общество в Република България 85 стр.

Развитие на информационното общество в Република България

Въпречи, че темата за развитието на информационното общество е добре коментирана в публичното и научното пространство, съществуват известни разногласия, както при точното дефиниране на информационното общество, така и при определяне на факторите...
aronn
0