Материали 51-60 от 77

Видове операционни системи 18 стр.

Видове операционни системи

Linux е вид Unix система, и ще започнем с малко история на този вид системи. Днес Unix е цяло семейство операционни системи, възможностите на които са най-различни, някои са безплатни, други - не...
dannyboy
1
Информационните и комуникационните технологии като средство за подпомагане на кариерното развитие преквалификацията и пренасочването на работна сила 41 стр.

Информационните и комуникационните технологии, като средство за подпомагане на кариерното развитие, преквалификацията и пренасочването на работна сила

Подпомага как младите хора чрез информационните технологии да си намерят работа- свързано с това как да напишат CV или мотивационно писмо....
silviQ
0
Защита на информацията 32 стр.

Защита на информацията.

Анализ, проектиране и изграждане на информационни системи. Основни етапи, нива и модели. Кратка характеристика. Основни стъпки от приложението на една Информационна Система - обучение на потребителите, внедряване в организацията, поддръжка и контрол....
ivan40
2
Защита на данните в интернет средата 10 стр.

Защита на данните в интернет средата

Средства и технологии за защита на данните в интернет среда. Изисквания на бизнеса към сигурността на транзакциите в интернет. Защитни стени. Пароли. Биометрична защита...
dannyboy
1
Информационната система 8 стр.

Информационната система

Най-общо информационна система това е система, предназначена за съхраняване, предаване и обработка на данни, с цел получаване на необходима за потребителя информация....
cblock
1
Компютърни мрежи 14 стр.

Компютърни мрежи

Интернет е компютърна мрежа появила се преди около 30 години по един проект на военното ведомство на САЩ в опит да бъде създадена мрежа, свързваща компютърните мрежи на военните бази с други радио или сателитни комуникационни средства...
nezabravima
0