Материали 71-80 от 77

Ел ресурси 5 стр.

Ел ресурси

Атомната и ядрената физика от своето възникване до днес са база за развитието на нови технологии, както и за множество интердисциплинарни научни изследвания и приложения. От това следват и богатите в професионално отношение...
loli
0
Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности 9 стр.

Информационните и комуникационни технологии в неформалното образование на хора със специални образователни потребности

Технологиите в днешно време правят нещата възможни за хората с увреждания. Бързото им навлизане и развитие в световен мащаб, превърща компютрите във второ "аз" на човека.Те успяват да променят живота както на ...
ndoe
0
Управление на информационни системи 7 стр.

Управление на информационни системи

С цeл да сe пoвиши eфeктивнoстта на пeрсoнала занимаваш сe със събиранe на инфoрмация за наличнoститe в магазина, а същo и да сe намалят разхoдитe за кoнсумативи,фирмата планира изгражданeтo на бeзжични мрeжи в магазинитe...
admin
2
Сравнение на роуминг услугите между М-тел Глобул и Виваком 14 стр.

Сравнение на роуминг услугите между М-тел, Глобул и Виваком

Роуминг - това е услуга, предоставена от клетъчните оператори, чрез която вие, като абонат, може да използвате мобилния си телефон дори когато сте в зоната на покритие на друг доставчик на услуги. Тип на роуминга...
admin
1
Електронни библиотеки - видове и реализации offline online cisco e-learning инициативата i2010 12 стр.

Електронни библиотеки - видове и реализации (offline, online, cisco, e-learning, инициативата i2010)

Библиотеките в интернет (библиотеки без стени) решават един глобален проблем – те са най-мощното средство за представяне на натрупаната от човечеството научна, културна и общообразователна информация до един много по-широк кръг...
admin
2
Аудио-визуалните и информационни технологии в образователния процес 4 стр.

Аудио-визуалните и информационни технологии в образователния процес

Еволюцията на информационните средства за обучение обхваща няколко основни периода: период до книжната писменост; период на печатното слово. Този период обхваща годините след първата печатна машина и продължителността му е около 500 години...
admin
0