Материали 11-20 от 859

Теми по историография 7 стр.

Теми по историография

Историята като система се структурира през 19в. Обясненията на различни факти поражда необходимите обяснения. Пионери са немските историци. Историографски изследователи са тези, които съдържат ист. фактори, паметници останали от 18 и 19в....
rusev02
0
Националсоциалистическата идеология 1919-1923 9 стр.

Националсоциалистическата идеология (1919-1923)

Курсова работа по съвременна обща история за студенти от специалност "История" в СУ. Курсовата е посветена на националсоциалистическата идеология в най-ранният период на партията...
messi
0