Материали 51-60 от 859

Тоталитарните режими между двете световни войни 12 стр.

Тоталитарните режими между двете световни войни

В историята на човечеството 20 век ще остане не само като век на революционни постижения на науката и техниката, но и като век на световни войни, световни кризи и революции, век на опити на няколко държави за установяване на световното господство...
the_magicer
0