Материали 61-70 от 859

Балканските държави и македонския въпрос 64 стр.

Балканските държави и македонския въпрос

Най-новата история на македонските земи се причислява към най-сложните и объркани проблеми в историята на Европа през XIX и ХХ век. Тя е будила и продължава да буди жив интерес поради неугасналите противоречия около нея не само сред...
rusev02
0
Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война 1919-1939г 22 стр.

Утвърждаване на албанската национална държава след Първата Световна война (1919-1939г.)

Най-древното население на Албания са илирите. 2 в. пр. Хр. - завоювана от Рим. 395 - в Източната Римска империя, по-късно Византия. 1443-68 - народосвободителна борба начело със Скендербег. 1479-1912 - под властта на Османската империя...
gecata_maina
0
Геноцида и пасакрирането на албанския народ 20 стр.

Геноцида и пасакрирането на албанския народ

Сменянето на имената на градовете и селищата на Южна Албания от еленските пред и след завършването на ІІ световна война. Чамският казус и като цяло казуса на албанското малцинство в Гърция се роди с решението на Лондонската Конференция през 1913г....
dannyboy
0
Илинденско-преображенско въстание 13 стр.

Илинденско-преображенско въстание

Утре 2ий август, по случай празника въстанието на Н.Ц.Н. княза на българския престол, в 8 часа сутринта ще се отслужи благодарствен молебен на пехотния лагер при княжеското шосе, след което ще има парад на войската от Софийския гарнизон....
silviQ
0
Албигойството във Франция богомилството и отношението на папата към тях през призмата на европейската идея 9 стр.

Албигойството във Франция, богомилството и отношението на папата към тях през призмата на европейската идея

През Х век в България се ражда едно от най-забележителните социално-религиозни движения и учения – богомилството. То има най-продължително съществуване от всички подобни ереси...
aronn
0