Материали 21-30 от 340

Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г 21 стр.

Определяне позицията на България в навечерието на Втората светова война 1938-1941г.

В края на 30-те години на XX век светът отново клони към всеобща война. Отново над стария континент, още неизлекувал раните от големия европейски конфликт през 1914-1918 година се надигат буреносни облаци...
cblock
0
Цар Иван Асен I и Цар Петър II 14 стр.

Цар Иван Асен I и Цар Петър II

Причини за въстанието - династичните борби в империята довели до отслабване на централната власт, нападенията на нормани, унгарци и сърби, тежкото положение на българското население на север от Стара планина...
aronn
0
Участие на българия във Втората световна война 9 стр.

Участие на българия във Втората световна война

Втората световна война (1939 – 1945 г.) е най-голямата война в историята на човечеството. В нея участват 61 държави и пряко е засегнато около 80 % от населението на земята. Военните действия обхващат териториите на 40 държави. Загиват прибл...
gecata_maina
0
Възстановяване и развитие на българската държава 1878 1885 г 7 стр.

Възстановяване и развитие на българската държава (1878 – 1885 г.)

Освобождението на България и развитието и като свободна страна са неделими от дълбокия исторически процес на изграждане на европейски национални държави...
cblock
0
Развитие и дейност на системата за национална сигурност в България 1944-1989 г 11 стр.

Развитие и дейност на системата за национална сигурност в България (1944-1989 г.)

Създадена през 1925 г. на основата на отделението Обществена безопасност, първоначално Държавна сигурност е част от полицията и има предимно контра разузнавателни функции...
ndoe
0