Материали 41-50 от 340

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България 69 стр.

Външна политика в началото на 20-ти век и обявяване независимостта на България

В продължение на три десетилетия българската дипломация упорито работи за укрепване на държавния суверенитет на страната. Въпреки различията помежду си всички правителства се придържат към линията на постъпателно еманципиране...
ndoe
0
Добруджански въпрос 47 стр.

Добруджански въпрос

Безспорните права на България над Южна Добруджа, жестокостта на румънската колонизация и естественият стремеж на българите от този край към своето отечество създават в навечерието на войната една истинска национална треска за освобождение на поробена...
silviQ
0
Балканските войни - между благородната идея и суровата реалност 48 стр.

Балканските войни - между благородната идея и суровата реалност

На 16 януари 1908 г. България осъмна с ново правителство, оглавено от демократическия лидер Александър Малинов. Преди назначаването му княз Фердинанд разиграва поредния политически спектакъл - дава вид, че се колебае, чрез приближения си...
nerven
0
България на Парижката мирна конференция Ньойският мирен договор 24 стр.

България на Парижката мирна конференция. Ньойският мирен договор

България на Парижката мирна конференция. Ньойският мирен договор. Първата световна война завършва с поражение на държавите от Германския блок. България, макар и да е преценявана като най-силния съперник на съглашението на Балканите, капитулира първа...
cblock
0
Сталин и България Едностранна помощ или равноправни отношения 33 стр.

Сталин и България. Едностранна помощ или равноправни отношения

Съюзът на България със страните от Тристранния пакт й отреди нерадостна историческа съдба. Към началото на септември 1944 г, тя изпадна в пълна международна изолация...
gecata_maina
0
Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили 1848-1871 Кримската война и мирни договорености от Париж 13 стр.

Националистически вълнения в Европа и съперничество между Великите сили (1848-1871). Кримската война и мирни договорености от Париж

Към средата на XIX век системата на МО е сериозно повлияна от нарастващия национализъм и революциите в европейските държави от края на 40-те години...
aronn
0
Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944-1955 12 стр.

Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944-1955)

В края на 40-те години в развитието на международните отношения се разгръща нова страница. Вече е решена основната военнополитическа задача - разгромът на хитлеристка Германия и нейните съюзници...
cblock
0
Възвръщането на Южна Добруджа - исторически успех на българската дипломация 17 стр.

Възвръщането на Южна Добруджа - исторически успех на българската дипломация

Подписаното на 29 септември 1938 г. Мюнхенско съглашение между Англия, Франция, Германия и Италия ликвидира малката Антанта и налага териториална ревизия в Централна Европа...
aronn
0