Материали 1-10 от 15

Курсова работа по количествени методи в управлението 14 стр.

Курсова работа по количествени методи в управлението

Задачата има четири оптимални решения, но никое от тях не включва всички видове продукция. За целта ще потърсим оптимално небазисно решение, като комбинация от получените оптимални решения....
cblock
2
Задача по КМЛ 2 стр.

Задача по КМЛ

В пределите на един град се превозва дадена стока от три отправни пункта до три приемателни пункта. Ежедневно се отправят 90 тона стока както следва: от първия пункт – 28т, от втория 30т, от третия 32т....
mOn
5