Материали 1-10 от 314

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи 12 стр.

Използване на техническите средства за получаване на информация от компютърни мрежи

Телекомуникациите са една от най-бързо развиващите се области през последните 20 години. Те са една предметна област, която няма тенденцията да спре своето развитие, а напротив точно обратното ще се развива все повече и повече...
daniche90
0
Управление на бинес проект quotРазработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML SYSML и стандарта IEC 61499 7 стр.

Управление на бинес проект "Разработване на системи за управление на жилищния комфорт с използване на UML/ SYSML и стандарта IEC 61499

Сложността и размерът на софтуерните системи в областта на управлението и автоматизацията нарастват непрекъснато. Това важи и за системите за сградна автоматизация, към които спадат системите за жилищен или домашен комфорт...
silviQ
0
Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет 96 стр.

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет

През 20-ти век бяха измислени две от най-мощтните средства за комуникация в историята на човечеството – телевизията и компютъра...
ivan40
0
Уеб услуги Open grid services infrastructure OGSI 15 стр.

Уеб услуги. Open grid services infrastructure (OGSI)

Open Grid Services Infrastructure (OGSI) са базирани на технологиите Grid и уеб услуги. Те определят механизмите за създаване, управление и обмен на информация между единици наречени грид услуги. накратко, грид-услугата е уеб услуга, която се подчинява...
lubega
0
Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции 9 стр.

Сравнителен анализ на възможностите за електронни разплащания в българските банкови институции

Анализ и оценка по критерии. Организация - яснота и лекота на разбиране на съдържанието, актуалност; удобен и лесен за използване (потребителски ориентиран) интерфейс, ръководство за потребителя, помощна информация...
nerven
0
Изследване работата на КИС Клиент-Сървър-Архитектура с различен брой абонати услуги и стойности на грешките в преносната среда ber при преносна среда Wireless 25 стр.

Изследване работата на КИС (Клиент-Сървър-Архитектура) с различен брой абонати, услуги и стойности на грешките в преносната среда (ber) при преносна среда Wireless

Изследва влиянието на различен брой абонати и услуги при преносна среда Wireless върху времето за отговор – един от основните критерии за оценка на работата на LAN мрежите....
dannyboy
0