Материали 1-10 от 5

Съчетаване на организационни програмни криптографски и други защити в една система 21 стр.

Съчетаване на организационни, програмни, криптографски и други защити в една система

В съвременният живот информацията и информационните технологии заемат важно място. Все повече професии зависят от използването на информационни и комуникационни технологии. Много услуги в обществения живот се извършват през Web-базирани портали...
nerven
0
Дигиталната библиотека като информационна система 11 стр.

Дигиталната библиотека като информационна система

Всяка библиотека може да се разглежда както като отделна информационна система, така и като подсистема на съответната организация, към която принадлежи или чиято дейност обслужва...
mOn
0
Кабелни системи използвани за изграждане на локални мрежи 14 стр.

Кабелни системи, използвани за изграждане на локални мрежи

Целта на тази курсова работа е да представи видовете кабели, използвани при изграждане на локални мрежи. За тази цел различните видове кабели ще бъдат описани и сравннени последователно.
ndoe
0
Курсова по КМС 11 стр.

Курсова по КМС

Готова курсова работа, правена самостоятелно, на тема: Разширяване на възможностите на системата Joomla - описание на системата след инсталация. Добавяне на допълнителни компоненти и тяхното управление....
admin
0