Материали 31-40 от 135

Телефонна комуникация 29 стр.

Телефонна комуникация

Не само в бизнеса, но и във всекидневния живот, хората разчитат на телефона като на безконкурентно комуникационно средство, което елиминира две от най-сериозните трудности в нашето съществуване-времето и пространството...
messi
0
Писмена комуникация 27 стр.

Писмена комуникация

Организациите достигнат целите си чрез ефективен обмен на информация. Ако хората не умеят да обменят информация по между си, те не могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги постигат...
ivan40
1
Надеждност на системи с типови структури 9 стр.

Надеждност на системи с типови структури

Надеждността на една система зависи от: Условията и външната среда, в която работи; Режима и на работа ( периодичен, повторно – кратковременен, цикличен, непрекъснат )...
the_magicer
1