Материали 41-50 от 135

Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL 35 стр.

Моделиране на комутационни функции чрез езика SDL

Програмирането е процес на създаване на програма. Програмирането се осъществява от програмисти, използващи програмен език и инструментално програмно осигуряване...
cblock
1
Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна 17 стр.

Изследване на смущения по механизми- А1 и В1 на система ILS на летище Варна

Смущение по механизъм А1 е възможно да възникне когато при съвместната работа на няколко предавателя се създаде дву- или трикомпонентен интермодулационен продукт и той попада в работната честотна лента на изследваната система,
rusev02
0
ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ 85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
1
Ролята на спътниците в мобилните комуникации 54 стр.

Ролята на спътниците в мобилните комуникации

В зависимост от вида на спътниковото съзвездие, броя на спътниците, вида и параметрите на орбитите им, може да се осигури равномерно покритие на големи географски области.
rusev02
2
Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения 58 стр.

“Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения

Същевременно развитието на науката и техниката предоставя средства за осъществяване на нови начини за измерване, което задълбочава изучаването на проблемите.
aronn
0