Материали 61-70 от 135

Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп 77 стр.

Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп

Като пълноправна държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Република България се включва в изпълнението на стратегическите цели на Лисабонската стратегия...
aronn
4
Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната 11 стр.

Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната

При използване на влакнесто-оптичните линии като преносна среда, което в момента е основно направление в развитието на телекомуникациите на предаване, нарастването на скоростта се ограничава от хроматичната и поляризационната дисперсия на оптичните...
messi
0