Материали 1-10 от 12

Президентът на Република България особености 14 стр.

Президентът на Република България – особености

Терминът държавен глава е въведен преди много време. С него се определя същността на държавата съгласно, която властта принадлежи на суверена – монарха, но с течение на времето неговото значение се променя...
ivan40
11
Понятия за конституцията 88 стр.

Понятия за конституцията

Други автори приемат, че конституцията има две страни. Може да бъде разглеждана от материална страна и от формална страна. От материална страна – същността на основните въпроси, които трябва да съдържа...
ivan40
0
Правно положение и функции на Висшия съдебен съвет 15 стр.

Правно положение и функции на Висшия съдебен съвет

Действащата българска Конституция съдържа уредба на Висшия съдебен съвет като орган на съдебната власт с разписани правомощия. Тази уредба представлява носеща греда в цялата концепция за независимостта и функционирането на съдебната власт...
ivan40
2
Конституционно право 20 стр.

Конституционно право

Велико народно събрание, съдилища, принципи на правосъдието, нормативна основна дейност на народното събрание, свикване и откриване, понятие за конституция, възникване, конституция и държавно устройство...
nerven
0
Правомощия на конституционния съд 12 стр.

Правомощия на конституционния съд

Същност на конституционния съд. Правомощия на коснституционния съд в Република България: нормен контрол. Произнася се като арбитър в спорове за компетентност между народното събрание, президента и министерския съвет, както и между...
silviQ
7