Материали 1-10 от 4

Административна конфликтология 17 стр.

Административна конфликтология

Етимологията, т.е. буквалното значение на думата конфликт потвърждава за пореден път правилото, че думите непрекъснато променят своето значение. Отчитането на тази особеност е важно, защото човешкият...
ndoe
2
Социални конфликти Видове социални конфликти 6 стр.

Социални конфликти. Видове социални конфликти.

Понятието "конфликт" настъпва с възникването на обществото. Произтича от латинската дума "conflictus", която ознаочава сблъсък, удряне, борба с някого. С това понятие в цял свят се означават острите сблъсъци и инциденти със социален,
cblock
3
Конфликтна ситуация- обект предмет цел решение на конфликта 5 стр.

Конфликтна ситуация- обект, предмет, цел, решение на конфликта

Конфликтът е форма на проявление на противоречията – универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран от динамичното взаимодействие между най- малко две противоборстващи страни, причинени от различни интереси, потребно..
admin
2