Материали 1-10 от 17

Отчитане на разходите в НОИ 85 стр.

Отчитане на разходите в НОИ

Социалното осигуряване представлява провеждане на социално-икономически мероприятия от страна на държавата, свързани с осигуряването на гражданите при временна нетрудоспособност и други случаи...
rusev02
0
Риск и възвращаемост Модел за оценка на капиталовите активи 31 стр.

Риск и възвращаемост. Модел за оценка на капиталовите активи

Пазарният риск на отделната ценна книга може да бъде измерен посредством нейната чувствителност спрямо промените във възвръщаемостта на пазарния портфейл. Измерител на тази чувствителност е бета коефициентът на акцията и се отбелязва с гръцката буква...
lubega
0
Корпоративно подоходно облагане 4 стр.

Корпоративно подоходно облагане

Основание и режим на облагане на печалбата на ЮЛ. ЗКПО, обект на облагане и данъчно задължени лица. Видове корпоративни данъци. Корпоративен данък (данък върху печалбата). Ефект на лоста Режим на реугилране на слабата капитализация у нас...
gecata_maina
0
Задачи по корпоративни финанси 14 стр.

Задачи по корпоративни финанси

Търговско дружество " Напредък" анализира и оценява инвестиционен проект за изграждане, оборудване и въвеждане в действие на нов цех за производство на работни облекла за износ. Предвижда се срок на експлоатация на цеха 5 години. Годишният обем
silviQ
7