Материали 21-30 от 61

Специални разузнавателни средства 8 стр.

Специални разузнавателни средства

Наблюдението е специално разузнавателно средство, при което зрително или чрез технически средства се разкриват и документират различни страни от дейността и поведението на дадено лице, при неговото движение и пребиваване на различни места...
silviQ
1
Експертиза Назначаване и процесуални правила за извършване 14 стр.

Експертиза. Назначаване и процесуални правила за извършване

Обект на криминалистическото изследване на документи са почеркът и писмената реч на човека,т.е. отразената в ръкописа информация за писмено-двигателните и речеви навици на дадена личност.
silviQ
12
Превенция и контрол на противообществените прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни 7 стр.

Превенция и контрол на противообществените прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни

Противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни е един от най - актуалните проблеми на нацията и практиката в борбата с престъпността...
ivan40
1
Тероризъм и корпоративна сигурност 34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
mOn
2