Материали 1-10 от 14

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България 108 стр.

Предизвикателства пред изграждането на логистична система в България

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване...
gecata_maina
0
Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма 99 стр.

Анализ и усъвършенстване мениджмънта на спедиторска фирма

В дипломна работа се анализира дейността на спедиторска фирма и се предлагат насоки за усъвършенстването и. Разработват се иновативни предложения за усъвършенстване и вземане на навременни мерки за увеличаване на конкурентоспособността на организацията...
ndoe
0
Пищови по стопанска логистика 2 стр.

Пищови по стопанска логистика

Пищови върху първите 5 теми от конспекта по стопанска логистика. Определение, обект на логистиката, материални потоци във фирмата, логистични дейности, логистични разходи във фирмата и стратегически задачи на логистиката....
mOn
2
Съвременни технологии за рециклиране и логистика 3 стр.

Съвременни технологии за рециклиране и логистика

Съвременни технологии за рециклиране и логистика - доклад, представен на упражнения по стопанска логистика, съобразен с лекционния курс по стопанска логистика при проф. Филип Тодоров, УНСС....
nezabravima
0
Логистичната система 17 стр.

Логистичната система

Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси,включително доставката на необходимите стоки или материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи...
loli
2
Средства за контрол на транспорта в логистиката 2 стр.

Средства за контрол на транспорта в логистиката

Какво е необходимо за да бъде съвременен вашият бизнес? Нужно е да има подходящия софтуер за ефективно управление на дейностите, свързани с дистрибуция, автотранспорт, куриерски услуги и други...
mOn
0