Материали 1-10 от 449

Монетарна и фискална политика в модела IS-LM 15 стр.

Монетарна и фискална политика в модела IS-LM

Лекция по макроикономика. Цяла лекция с всички графики. С тази тема ще бьдат придобити знания за това какво представлява моделът на макроикономическото равновесие на стоковия и паричния пазар...
aronn
0
Лекция по микроикономика 1 стр.

Лекция по микроикономика

Според Адам Смит всеки дял на съвременното икономическо познание пряко или косвено се занимава с въпроса за преуспяването на нациите и икономическото състояние на обществото и неговите членове. Всичко това е като основна сфера за изследване...
nerven
0
Трябва ли може ли и как правителството да се намесва в икономиката 4 стр.

Трябва ли, може ли и как правителството да се намесва в икономиката?

Едни от утвърдените и традиционно използвани средства за въздействие от страна на правителството върху икономическите процеси в желаната насока са: фискална политика, монетарна политика, политика на доходите и външноикономическа политика...
the_magicer
1
Световните икономически кризи през 21-ви век 9 стр.

Световните икономически кризи през 21-ви век

Икономическите кризи са явление типично за капиталистическите пазарни икономики. Стопанския спад обикновено има цикличен характер, който служи за "приземяване" на очакванията на някои играчи, които имат прекалено оптимистична оценка за п
silviQ
0