Материали 1-10 от 9

План-конспект на педагогическа ситуация по математика в ДГ - подготвителна група на тема Прибавяне и отнемане до 8 7 стр.

План-конспект на педагогическа ситуация по математика в ДГ - подготвителна група на тема "Прибавяне и отнемане до 8"

Вид на педагогическата ситуация – ЗРС – обучаваща. Ядро – количествени отношения. Степен на педагогическото взаимодействие...
silviQ
25
Формиране на представи за величина и тяхното измерване от 5-7 годишните деца 18 стр.

Формиране на представи за величина и тяхното измерване от 5-7 годишните деца

Понятието величина. Класове еднородни величини. Особености в развитието на представите на децата за величина. Методика за формиране у децата на представи за величина...
gecata_maina
1
Цели задачи и съдържание на обучението по математика 6 стр.

Цели, задачи и съдържание на обучението по математика

Целта на обучението най-общо означава чрез специфичните научно-мирогледни и практико-приложни страни на учебното съдържание да се стимулира цялостното интелектуално,социално нравствено волево на ученика и да се изгради основата на неговото по-нататъшно...
nerven
1
Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1 67 стр.

Възможности и нагласа на учениците за обучението по математика 1

Широко място при обучението по математика заема играта. Пронизвайки цялостният педагогически процес, играта изпълнява ролята на интегрираща дейност със своеобразното съчетаване на възпитателни и образователни задачи...
gecata_maina
3