Материали 71-80 от 214

Наклеп възврат и рекристализацияГореща и студена пластична деформация 7 стр.

Наклеп, възврат и рекристализация. Гореща и студена пластична деформация

Рекристализацията е самодифзионен процес , протичащ в, протичащ при нагряване над определена критична температура на предварително уякчени материали.
aronn
1
Дифузия в твърдо тяло кинетика и механизми 9 стр.

Дифузия в твърдо тяло – кинетика и механизми

В най-общия случай дифузията се изразява с насоченото движение на атоми на даден елемент. В резултат на това насочено движение се получава масов пренос в обема на материала, който води до промяна на химическия и фазовия състав и в крайна сметка до значит
aronn
0
Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор 21 стр.

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

За проектирането на цилиндричен двуступален редуктор е необходимо да се направят изчисления за валове,лагери,зъбни предавки,избор на еластичен и твърд съединител,якостни изчисления,проверки и др.
aronn
0
Входящо зъбно колело 11 стр.

Входящо зъбно колело

Характеристики на термообработваното изделие. Зъбното колело има натоварване от цикличен характер в областта на зацепване. Зъбният профил изпитва написк, огъване и смачкване при знакопроменливо натоварване...
ivan40
0