Материали 31-40 от 86

Основни хипотези и принципи на съпротивление на материалите 24 стр.

Основни хипотези и принципи на съпротивление на материалите

Науката съпротивление на материалите е дял от механиката на деформируемите тела, който дава на инженер-конструкторите сигурни основания, указания и формули за избиране на най-подходящия материал, форма и размери на конструкционните (машинни) части...
cblock
2