Материали 1-10 от 377

Метрологични особености безопасност и надеждност на медицинската апаратура 14 стр.

Метрологични особености, безопасност и надеждност на медицинската апаратура

Изисквания към измерванията с диагностична и лечебна цел в медицината – разултатите от измерванията трябва да са със съответната точност и да са еднакви, независимо от времето и мястото на провеждането им...
nerven
1
Еволюция на трудовата медицина 14 стр.

Еволюция на трудовата медицина

През последните два века процесът на труда е претърпял големи промени. Постепенно занаятчийството отстъпва място на масовото производство, сложни машини заместват работника, което води до тясна специализация...
cblock
0
Биологично действие на йонизиращото лъчение Дозиметрия - основни величини Видове дози 6 стр.

Биологично действие на йонизиращото лъчение. Дозиметрия - основни величини. Видове дози

Oще в първите години след откриването на рентгеновите лъчи и на естествената радиоактивност се появяват редица наблюдения и факти, показващи, че йонизиращите лъчения въздействат и увреждат живите клетки, тъкани и организми...
daniche90
0
Основна схема на ултразвуковите ехографи 2 стр.

Основна схема на ултразвуковите ехографи

Електронният генератор изпраща електрични импулси към ултразвуковата сонда, която произвежда кратък ултразвуков импулс в посока към изследваната тъкан, приема отразеното ехо и го преобразува в импулсен електричен ток...
rusev02
0
Радиофармацевтици използвани за медицински цели и тяхната регулация 12 стр.

Радиофармацевтици, използвани за медицински цели и тяхната регулация

Радиоактивност. Радиофармацевтици, използвани с медицински цели. Класификация на Радиофармацевтиците. Основни изисквания за приложение на радиофармацевтиците. Качествен контрол на радиофармацевтиците. Регулация на употребата на радиофармацевтици...
cblock
1