Материали 1-10 от 6

Влияние на рехабилитационните упражнения при дискова херния 11 стр.

Влияние на рехабилитационните упражнения при дискова херния

Причините за възникването и персистирането на болка в поясно - кръстната област могат да бъдат различни, но основната е дисковата болест, която в нашата съвременност добива все по - голямо разпространение като засяга почти всички възрастови групи...
messi
1