Материали 1-10 от 2

Актуални обяви по оперативни програми в България 37 стр.

Актуални обяви по оперативни програми в България

Управляващ орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." e дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ. Дирекцията е отговорна за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие ...
gecata_maina
0
Управление на международни инвестиционни проекти 32 стр.

Управление на международни инвестиционни проекти

Чрез механизмите на този специфичен пазарен сегмент се стимулира конкуренцията в предлагането на стоки и услуги за задоволяване на обществени потребности от най-висш порядък и се осигурява ефективно изразходване на публичните средства....
nicky931
2