Материали 1-10 от 5

Договор за международен железопътен превоз на товари 10 стр.

Договор за международен железопътен превоз на товари

Международните железопътни превози на товари получиха особено силно развитие между държавите от Европа и/ или Азия, които са свързани с многобройни жп линии. Държавите от тези два региона са сключили и въвели в действие редица международни договори...
ivan40
0
Международно частно право 8 стр.

Международно частно право

Като всяко друго право отношение, така и частно правното отношение се състои от три основни елемента: субектите на право отношението, т.е. физическите или юридическите лица, между които се развива право отношението....
admin
1