Материали 51-60 от 955

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата 101 стр.

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата

Преходът на страната към пазарна икономика, съпроводен със загубата на определени външни традиционни пазари на нашите стоки, както и отварянето на границите ни за външните стоки...
lubega
0
Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно 15 стр.

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно

Разработване на типизация на търговски обекти. Аргументи относно подбора на показатели за позициониране и модели на позициониране. Позиционна карта по типове обекти, междуобектни и междумаркови сравнения. Изводи и препоръки относно пространствено...
messi
0
Процесната организация и структури в съвременния корпоративен мениджмънт 12 стр.

Процесната организация и структури в съвременния корпоративен мениджмънт

Съвременният социално-икономически и технологически прогрес е свързан с интензивно усложняването на естествените, обществените и стопанските системи. наред с това интернационализацията и глобализацията на икономиката вече видимо налагат още повече...
silviQ
0
Мотивация на персонала 12 стр.

Мотивация на персонала

Мотивацията на човешките ресурси е тясно свързана със запазването на организационната култура, норми и ценности. Тези идеали са ръководни за постигането на виско качество и удоволетвореност от труда...
nerven
0
Ефективнст на управленската дейност Приоритети и органзция на времето 3 стр.

Ефективнст на управленската дейност. Приоритети и органзция на времето.

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии за управление на бизнес-процесите, да умее да въодушевлява и вдъхновява своите подчинени...
rusev02
0