Материали 71-80 от 955

ПРОЕКТЪТ БАЛКАН 9 стр.

ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”

Проектната структура е заменена с функционалната. Наложена е забрана за намесата на проектния ръководител в правомощията на функционалните ръководители в разпределянето на ресурсите и разходите.
messi
0
Eтични правила в управлението Карнеги Дракър 6 стр. очаква одобрение

Eтични правила в управлението Карнеги, Дракър

Питър Дракър вярва, че задачата на управлението е да направи хората производителни. А за да се постигне това, обществото трябва да притежава управленска компетентност.
messi
0
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО 3 стр.

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ. ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии .......
messi
0