Материали 81-90 от 955

Професия ли е да си мениджър 2 стр.

Професия ли е да си мениджър?

Мениджърът трябва да притежава три основни групи умения: технически умения, умения за работа с хора и концептуални умения. Първата група, това са основните професионални умения, характерни за съответната професия и организация...
ndoe
0
Ръководителите в управлението 12 стр.

Ръководителите в управлението

Понятието за управление. Процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол. Целенасочен начин на въздействие върху поведението на някаква организация за достигане на предварително определени цели...
the_magicer
0
Лидерство в международния мениджмънт на компанията 25 стр.

Лидерство в международния мениджмънт на компанията

Стратегическото лидерство се отнася до потенциала на мениджъра да изразява стратегическата визия на организацията, както и да мотивира и да убеждава други да придобият тази визия...
ivan40
0