Материали 1-10 от 23

Управление на персонала 13 стр.

Управление на персонала

Периодично организирам анонимни анкети, извличам резултатите и вземам някакво компромисно решение, което е необходимо да споделя с главния мениджър на организацията, ако нужно се преговаря с него или с персонала в зависимост от ситуацията.
lubega
0
Обща характеристика на школите и подходите в управленската теория 7 стр.

Обща характеристика на школите и подходите в управленската теория

След Втората световна война в управленската теория започват да навли­зат идеи за прилагане на математически методи в управлението. Поради това нейните представители получават наименованието количествена школа в уп­равленската теория.
gecata_maina
0