Материали 1-10 от 2

Детерминанти на индивидуалното трудово поведение 12 стр.

Детерминанти на индивидуалното трудово поведение

Организационното повeдение е тeория с интeрдисциплинарен характер. Тя едновременно може да се занимава с изучаванe на поведението, свързано с психологията, социологията, антропологията, политологията и др....
loli
1