Материали 1-10 от 290

5 стр.

Преподаването е процес, при който учителят предоставя информация на учениците, които чрез ученето я усвояват. Идеята за педагогически риск при преподаването се свързва с общата представа за риска, изхожда се от предположението, че самото обучение в...
the_magicer
0