Материали 1-10 от 5

Форми на електронно обучение 1 стр.

Форми на електронно обучение

Общи сведения – ел обучение е термин, който придобива широка популярност чрез английският аналог e – learning, означаващ интерактивно обучение, което използва компютри и технологии за комуникации като средство за преподаване...
gecata_maina
1
Училището - желана територия за ученика 31 стр.

Училището - желана територия за ученика

Разнообразяване на обучението по български език и литература чрез прилагане учебни дейности, които се простират извън класната стая и насърчават непрекъснатото търсене на учениците...
nezabravima
0