Материали 31-40 от 46

Морфология на актономицетите 2 стр.

Морфология на актономицетите

Актиномоцетите са прикариотни микроорганизми. Притежават свойства, които са характерни за бактериите и плесенните гъби. Някои актиномицети по своя външен строеж и развитие приличат на плесенните гъби....
admin
0
Природа на микроорганизмите 17 стр.

Природа на микроорганизмите

Клетката е основна единица на живата материя. Отделната клетка е изолирана от останалите посредством външните си структури – цитоплазматична мембрана и в някои случаи клетъчна стена и съдържа химически съединения и структури които й позволяват да....
admin
0
Бактериални инфекции и токсикози 20 стр.

Бактериални инфекции и токсикози

Храните, контаминирани с патогенни бактерии, предизвикват различни заболявания. Някои бактерии, попаднали в хранителни продукти като месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, яйца, се размножават и отделят отровни вещества – токсини....
admin
3