Материали 31-40 от 88

Сравнителен анализ между романска и готическа катедрала 24 стр.

Сравнителен анализ между романска и готическа катедрала

Романската архитектура се основава на римската и се изразява предимно в църковното строителство. Със своето свободно разположение и украса късно античната архитектура не може да се пренесе в ранното...
mOn
0
История на опазването на архитектурното наследство в България до втората световна война 33 стр.

История на опазването на архитектурното наследство в България до втората световна война

Опазването на културното наследство и в частност на архитектурното наследство в България, е дейност със 120 годишна история! Достойна възраст, зад която се крие богат и разностранен път на развитие....
lubega
0
Пространствена структура на градовете 8 стр.

Пространствена структура на градовете

Площадът се появява за пръв път в древногръцките градове, за да отговори на нуждата от обществени пространства. Той се е наричал агора и представлявал място, където гражданите се събирали.
ivan40
0
Валчести тела в архитектурата 22 стр.

Валчести тела в архитектурата

Цилиндър. Определение – тяло, повъхнината на което се състои от два кръга и цилиндрична повърхнина наричаме цилиндър. Прав кръгов цилиндър получаваме, като завъртим правоъгълник около една от неговите страни...
messi
2
Най-нестандартните сгради в света 15 стр.

Най-нестандартните сгради в света

Изкривена къща, горска спирала, музей и театър Дали, хабитат 67, кубични къщи, лудата къща за гости, идеалният замък на Фердинанд, работата чудо, капсулната кула Рипли на сграда...
dannyboy
0
Развитие на архитектурата 12 стр.

Развитие на архитектурата

Архитектурата е съзнателна градивна дейност, която в отговор на конкретни човешки материали и духовни потребности организира целесъобразна, удобна и естетически устроена пространствена среда...
lubega
0
Теория за линеарния град 2 стр.

Теория за линеарния град

Историята на градоустройството още от най-дълбока древност познава спонтанно оформилите се удължени селищни образувания. Още по времето на Ренесанса е предложено първото планово линеарно решение, успоредно с кръглите и квадратните...
silviQ
0